حبس تعزیری در اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

یکی از مباحث مهم در نظام کیفری اسلام مجازات‌های تعزیری است، تعزیرات که اختیارش از طرف شرع به حاکم واگزار شده است، دارای انواعی است که یکی از آنها حبس تعزیری می باشد که حاکم در موارد زیادی به خاطر منافع و مصلحت جامعه و جلوگیری از ضرر و زیان اشخاص تا زمان تعیین تکلیف نهای دستور نگهداری مجرم را در زندان صادر می‏کند که مدت زمان آن هم به اختیار حاکم خواهد بود، موارد حبس تعزیری در اسلام فراوان می باشد که قطعا پرداختن به همه آنها از عهده این تحقیق خارج می‏باشد لذا به بررسی  چند مورد بسنده می کنیم، اما از انجای که حاکم با توجه به حب و بغض‏ها و اختلاف سلایق یقینا نمی تواند برای مدت زمان حبس حکم یک‏سانی صادر کند لذا به منظور جلوگیری از اختلاف رویه‏ها و تحقق عدالت کیفری نیازمند تعریف معیار و ضوابطی برای سازمان‏دهی تعیین زمان حبس تعزیری هستیم که در پایان این تحقیق اشارتاً چند مورد همانند: عدم ادای حق، عدم امکان اسیتفای حق، عدم اثبات حق و مشخص نشدن مقدار جنایت به عنوان ضابطه در تعیین زمان حبس ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها