جرایم هرزه ‌نگاری درکود جزای افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه از دانشگاه تهران، استاد و معاون پژوهش دانشگاه رابعه بلخی

چکیده

پورنوگرافی به معنای تصاویر و محتویاتی است که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می‌شود، این موارد در قالب نمایش، ارائه، تولید و تجارت محتویات مستهجن است. در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی جرایم هرزه نگاری در کود جزای افغانستان را بررسی نموده است و به این نتیجه دست یافته است که هرزه نگاری در کود جزای افغانستان یکی از جرائم مرتبط با محتوی است که در تقسیم بندی حقوق موضوعه، در زمره جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی می‌باشد. امروزه گسترش هرزه نگاری از طریق فضای مجازی و اینترنت و دسترسی آسان کاربران در تمام نقاط جهان توسط اینترنت است. هرزه نگاری به شیوه های گوناگونی در اینترنت روز به روز، روبه فزونی است از جمله تصاویر و فیلم‌های مستهجن و تبلیغات و آگهی بازرگانی که آشکارا در بر دارنده اشارات غیر اخلاقی است از نمونه‌های هرزه نگاری به حساب می‌آید. در این پژوهش اثبات شده است که کود جزای افغانستان به بسیاری از مسایل جدید به خصوص جرایم در فضای مجازی و هرزه نگاری پرداخته است و هرزه نگاری را نوعی آزار واذیت زن دانسته است؛ زیرا در هرزه نگاری کرامت انسانی وشخصیت زن مورد توهین و تحقیر قرار می‌گیرد. هرزه نگاری به عنوان یک جرم طبق کود جزا مجازات دارد.

کلیدواژه‌ها