کاربرد روانشناسی در پیشگیری از وقوع جرایم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

روانشناسی، جرم را ناشی از عدم تعادل روانی اشخاص به معنای عام کلمه می‌داند که شامل انواع اختلالات روانی، آسیب‌های مغزی، مشکلات روحی، و شخصیتی افراد می‌شود. در مورد تأثیر عوامل روانی بر نحوه رفتارهای مجرامانه همانند عوامل ژنتیکی و زیستی وحدت نظر وجود ندارد؛ ولی آنچه مسلم است، اثر عوامل روانی فردی منجر به نوعی آمادگی قبلی یا تمایلات و استعداد بالقوه در ارتکاب جرایم می‌گرد. لذا برای پیشگیری و درمان نیز سازکار روانشناسی در کنار سایر علوم در خور توجه است، بررسی‌ها بر ‌آن است که روانشناسی در شناخت علل وقوع جرم و شناخت اختلالات غریزی و عاطفی نقش گسترده داشته و در پیشگیری از وقوع جرم و درمان اختلالات روانی نیز راهکارهای چون روان درمانی، روانکاوی، رفتار درمانی، خانواده درمانی و... را پیشنهاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها