نویسنده = ������������ �������� ��������
بررسی سیاست جنایی اسلام در قبال جرم(سیاست جرم پوشی)

دوره 14، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 89-112

غلام رسول ناطقی